NEI Har Mannen falt? Har Oksfjellet falt? Har Dovre falt?
Tweet